Tırnak beyazlamasının en sık karşılaşılan nedeni, tırnağa hafif darbe almaktır. Leke şeklinde beyazlığa yol açar, tehlikeli değildir. Ancak tırnakta yatay şekilde boydan boya görülen bazı beyazlıklar tehlikeli olabilir, önlem alınmalıdır.

Tırnakta Leke Şeklinde Beyazlık Neden Olur?

Tırnak beyazlamasının en sık karşılaşılan türü, leke şeklinde beyazlıktır. Bilinen hiçbir hastalıkla bağlantısı saptanmamıştır, tehlikeli değildir. Nedeni, tırnağa alınan basit darbeler ve tırnak hücreleri arasına minik hava parçacıklarının sıkışmasıdır.

Tırnağın görünür tabakaları üzerine alınan darbeler beyaz lekelere yol açabilir; ancak tırnak matriksine, yani dip kısımdaki tırnak üreten bölgeye alınan küçük darbeler asıl sorumludur.

Bilgisayar klavyesi kullanırken tırnaklara alınan ufak çaplı ama sürekli darbeler tırnakta beyaz lekeye yol açabilir. Aşağıdaki etkenler de benzer bir sonuca götürebilir:

 • Tırnak yemek (Çocuklarda görülen beyaz lekenin sık karşılaşılan bir sorumlusudur)
 • Manikür yaptırmak
 • Dar ayakkabılar giymek

Bu türdeki beyazlık, tırnak plağındadır. Bu nedenle tırnakla birlikte uzar. Bir tırnağın ortalama olarak parmak ucundan atıldığı sürede, yani en geç 6-9 ay içinde kaybolacaktır.

Gıda Yetmezliği Bu Tür Beyaz Lekeye Yol Açar mı?

Bazı uzmanlar tırnakta beyaz lekenin vitamin ve mineral yetmezlikleri nedeni ile ortaya çıkabileceğini ileri sürmektedir. Bu şüphelerde öne çıkan bileşenler çinko ve kalsiyumdur. Ancak çinko yetmezliği veya kalsiyum yetmezliği ile tırnakta beyaz lekenin bağlantısı kanıtlanmış değildir.

Genel olarak kabul gören kanı, bu şekildeki beyazlığın asıl nedeninin tırnağa darbe almak olduğu yönündedir.

Tırnakta Yatay Çizgi Şeklinde Beyazlık Neden Olur?

Tırnakta yatay çizgi şeklinde görülen beyazlık da söz konusu olabilir. Mee çizgileri adı verilen bu tırnak beyazlığını buradan görebilirsiniz. Nedeni, tırnağın gelişim aşamasında bir aksamanın olmasıdır. Aşağıda sıralanacak nedenlerle görülen aksama süresince beyaz tırnak üretilir, normal tırnak üretimi başlayınca tırnak rengi de normale döner.

 • Bu beyaz çizgi tırnak enine kesintisizdir.
 • Bir veya daha fazla beyaz çizgi söz konusu olabilir. Genellikle bir adettir.
 • Tüm parmaklarda görülmesi olasıdır.
 • Tırnak plağında görüldüğü için, tırnak uzadıkça ilerler.
 • Üzerine bastırılınca beyaz renk kaybolmaz.

Bu türdeki beyazlık tehlikelidir. Ya da en azından bir süre önce bir tehlikenin atlatıldığının göstergesidir. Aşağıdaki nedenlerle tırnak üretiminde aksama yaşanarak Mee çizgileri ortaya çıkabilir:

1. Arsenik Zehirlenmesi ve Diğer Ağır Metal Zehirlenmeleri

Tırnakta yatay beyaz çizginin en tipik nedeni, arsenik zehirlenmesidir. Eğer beyazlamanın nedeni zehirlenme ise, beyaz çizgi tırnak dibinden ne kadar uzaktaysa kişi o kadar uzun süre önce zehirlenmiş demektir.

Aşağıdaki zehirlenme türleri de Mee çizgilerine yol açabilir:

 • Karbon monoksit zehirlenmesi
 • Kurşun zehirlenmesi
 • Talyum zehirlenmesi
 • Diğer ağır metal zehirlenmeleri

2. Sistemik Hastalıklar ve Bazı Cilt İltihapları

Vücut genelini etkileyen hastalıklar, tırnak üretim yeri olan tırnak matriksine de olumsuz etkide bulunabilir. Bu durumda da tırnak üretiminde anormallikler görülerek Mee çizgileri ortaya çıkabilir.

Tırnakta yatay beyaz çizgilere yol açabilecek bazı hastalıklar şu şekildedir:

 • Hodgkin hastalığı
 • Cüzzam
 • Tüberküloz
 • Zatürre
 • Sıtma
 • Herpes zoster virüs iltihapları
 • Böbrek veya kalp yetmezliği
 • Kalp krizi
 • Orak hücreli anemi
 • Sistemik lupus eritematozu
 • Bazı kanser türleri

Sedef gibi bazı cilt iltihapları da Mee çizgilerine yol açabilir.

Not: Doğum yapmak da bazen bu türde beyaz çizgilere neden olabilmektedir.

3. Bazı İlaçlar

Sulfanomid içerikli ilaçlar tırnakta beyaz çizgiye yol açabilir. Bu ilaçlar cilt iltihaplarına, kan zehirlenmesine veya idrar yolu iltihaplarına yol açan bakteri enfeksiyonları için kullanılmaktadır.

Ayrıca kansr tedavisine kullanılan kemoterapi ilaçları da Mee çizgilerine neden olabilir.

Tırnak Yatağında Beyazlık Neden Olur?

Bazı tırnak beyazlaması vakaları ise tırnak plağında değil, alt kısımdaki tırnak yatağında görülür. Muehrcke çizgileri adı verilen bu türdeki beyazlamayı buradan görebilirsiniz.

Muehrcke çizgilerinin neden ortaya çıktığı tam olarak bilinmiyor. Tırnak yatağındaki ödemin bu görünüme yol açabileceği düşünülüyor.

 • Genellikle birden fazla tırnakta görülür, baş parmağın tırnağında görülmez.
 • Beyazlık tırnak plağında değil tırnak yatağında olduğu için zamanla uzamaz.
 • Üzerine bastırılınca beyazlık kaybolur.

Tehlikeli olan bu tür tırnak beyazlığının nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

1. Albümin Düşüklüğü

Muehrcke çizgilerine en sık yol açan etken, albümin düşüklüğüdür. Albümin, vücut sıvılarını kontrol altında tutan bir tür kan proteinidir. Kandaki albümin seviyesi 2 g/dl’nin altına düştüğünde, tırnak yatağında beyaz çizgiler ortaya çıkabilir. Bu çizgiler protein seviyeleri normale döndüğünde kaybolur.

2. Bazı Hastalıklar

Aşağıdaki hastalıklar albümin düşüklüğüne (hipoalbüminemi) yol açarak ya da doğrudan Muehrcke çizgilerine neden olabilir:

 • Nefrotik sendrom
 • Böbrek hasarı
 • Glomerulonefrit
 • Karaciğer hastalıkları
 • Karaciğer veya kalp yetmezliği
 • Şiddetli gıda yetmezliği
 • Şiddetli yanıklar

Tırnak Beyazlamasının Diğer Nedenleri

1. Beyaz-Kahverengi Tırnak Neden Olur?

Tırnağın dibe yakın olan yarısı beyaz, uca yakın olan yarısı kahverengi ise; kişide kronik böbrek yetmezliği ve üremi olduğu anlamına gelir. Örneğini buradan görebilirsiniz.

2. Tırnağın Dipte Beyaz, Uca Doğru Normal Renkte Olması Neden Olur?

Bu şekildeki tırnaklar, hemodiyaliz hastalarında görülebilmektedir. Aşağıdaki etkenler de bu türdeki bir tırnak beyazlamasına yol açabilir:

 • Şeker hastalığı
 • Konjestif kalp yetmezliği
 • Periferal vasküler hastalık
 • HİV virüsü taşıyor olmak

Bu sorunlar, zamanla tırnağın tamamen beyaz olmasına da yol açabilir.

3. Diğer Nedenler

Bazı kişilerin tırnaklarının renk tonu, genetik olarak daha beyaz olabilir. Sonradan bir beyazlama söz konusu olmadıysa, doğuştan gelen bir beyaz ton muhtemeldir.

Ayrıca tırnağın tam beyaz değil de, soluk renkte olmasının nedeni aşağıdakilerden biri olabilir:

 • Kansızlık
 • Gıda yetmezliği
 • Karaciğer hastalığı
 • Konjestif kalp yetmezliği

Yazar Hakkında

Editör

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.