Elis, eski bir Yunan şehrinin adıdır. Türkçe bir kelime değildir, başka bir dilden dilimize aktarılmış böyle bir kelime yoktur. “Elias” ise, İlyas isminin Yunancadaki karşılığıdır. 

 

“Elis” Türkçe Bir Kelime Değildir

Türk Dil Kurumunun arşivine baktığımızda, elis kelimesini göremeyiz. Kökeni Türkçe olmadığı gibi, başka bir dilden de Türkçemize geçmiş böyle bir kelime yoktur. Öz Türkçe karşılıklar kılavuzunda da yoktur. İnternet ortamındaki bazı yanıltıcı bilgilerin aksine, elis çiçeği isimli bir bitki de yoktur.

Kullanımı itibari ile elis kelimesine bire bir aynı olarak Yunan kültüründe karşılaşırız.

Elis Şehri

Elis, Yunanistan’ın güneyinde bulunan kadim bir şehrin eski adıdır. Ege Denizine değil, ülkenin batı tarafındaki İyonya Denizine sınırı vardır. Homer’in milattan çok önce yazdığına inanılan İlyada adlı eserde adı geçmektedir.

Elis Kelimesine Yakın Olan Kullanımlar

Genellikle bebeğe isim koyma arayışı esnasında elis kelimesi ile karşılaşılmaktadır. Anne babalarca fonetik açıdan kulağa hoş gelmesi nedeni ile tercih edilebilmektedir.

Elis kelimesinin günlük dilde yaygın olarak herhangi bir sözcüğün benzeri veya kısaltılmışı olarak kullanıldığı kanaatinde değiliz. Bununla birlikte, özellikle belirli alan ve ortamlardaki kullanımı esnasında aşağıdakilerden biri kastediliyor olabilir:

1. Elias Peygamber

Elias, “Elijah” kelimesinin Yunanca karşılığıdır. Elijah ise, İlyas isimli peygamberin İbranice dilindeki adıdır. Farklı dil ve kültürlerde Elia, Eljas, Elia, Ellias gibi kullanımları da vardır. İlyas peygamberin ismi Kuran’da geçmektedir, Saffat suresi 130. ayette Hz. İlyas’a selam edilmiştir. Kendisinin Hz. Hızır veya Hz. İdris olabileceği görüşü de vardır.

2. Elise

Fransa’da birçok aile kız çocuklarına Elise ismini vermektedir. Yazılışı itibari ile elis kelimesine oldukça yakın olan birçok kelime ise Amerika’da ve bazı başka ülkelerde soy isim olarak kullanılmaktadır.

Ayrıca Beethoven’in çok bilinen eserlerinden birinin adı Für Elise’dir.

3. Ellis Adası

Ellis isminde Amerika sınırları içinde küçük bir ada bulunmaktadır. Adanın bir kısmı New York eyaletinde iken, bir kısmı New Jersey sınırları içerisinde yer alır.

 

Türkçe bir anlamı olmayan elis kelimesinin Arapçada da bir karşılığı yoktur. Görüldüğü üzere sadece Yunan kültüründe tam karşılığı vardır; yakın kullanımlarına ise İbranice, Yunanca, Almanca veya Fransızcada karşılaşılmaktadır.

Yazar Hakkında

Editör

1 Yorum

Yorum Yazın

Email adresiniz yayınlanmayacak.